Bön för Sveriges barn

Bön är en grund i vårt arbete för barnen i Sverige och vi vill uppmuntra dig att vara med i vårt bönenätverk. Den första torsdagen i varje månad, med start 6 februari, vill vi uppmuntra till bönesamlingar med särskilt fokus på barnen.

Varje månad ber vi för barnen (0-14 år) i de olika länen i Sverige. Under februari ber vi särskilt för Stockholms län med ca 430.000 barn och för Uppsala län med ca 66.000 barn.

Be att varje barn:
– får höra evangeliet om Jesus Kristus.

Be för barnen:
– som lever i särskilt utsatta områden och som upplever utanförskap

Be att:
– församlingarna i Sverige kan hitta vägar till barnens hjärta
– nya barnklubbar, söndagsskolor kan starta