Det finns ett fönster öppet…

Varje Barn, Varje Land, Varje Dag – Vi vill nå barnen i Sverige. Fortfarande är fönstret öppet för att kunna dela evangeliet med barnen i vårt land… Vill du veta mer hur du kan bli en del i arbetet? Kontakta oss på kontakt@cefsverige.se . Gud välsigne dig!

Ett fönster öppet att nå barnen i Sverige