Syftet med våra kurser och seminarier är att hjälpa dig som jobbar med barn och familjer i eller utanför kyrkan att dela Guds Ord med dem.

Här finns exempel på ämnen vi kan hålla kurser/seminarier i:

 

Seminarier för barnledare         Seminarier för kristna föräldrar         Seminarier för dig som arbetar med invandrarbarn

CMLC – Children´s Ministry Leadership Course

 

Vi kan även tala kring andra ämnen än de som listas här. Om du är intresserad eller vill ha mer information kan du kontakta Judith, judith@cefsverige.se.