1 Petrusbrevet 3:18

 

 

Planschen är i A3-format. Finns i Svenska Folkbibeln 2015:s översättning.

 

Pris:20 kr