Välkommen till 10 års-fest

Det är nu 10 år sedan CEF Sverige – Barn och Tro startade upp på nytt startade upp i Sverige. Det vill vi fira med sång, Guds Ord, bilder och berättelser. Plats: Tabernaklet, Storgatan 39, Göteborg

Preliminärt program

13.00 Lunch
14.00 John Voss delar från Guds Ord, vi sjunger tillsammans och ber för barnen i vårt land.
14.45 CEF´s historia – filmvisning 
15.10 Minnesvers – med rörelser
15.20 CEF Europa – Stephen Chambers & Linda Corry
16.00 Tårta och kaffe
16.45 Intervju med Neil m.fl.
17.25 Vi blickar framåt
17.45 Sång, bön och avslutning
18.00 Tack för idag