2 Petrusbrevet 3:18

 

 

Planschen är i A3-format. Finns i både Svenska Folkbibelns och Bibeln 2000:s översättning.

 

Pris:20 kr