Vi börjar nu planera för Julfester 2020!

Vi vill nå Sveriges barn tillsammans med församlingar och enskilda kristna.

Tillsammans vill vi skapa förutsättningar för julfester/ julevents så att Sveriges barn får höra det glada budskapet om Jesus Kristus!

Hör av dig till kontakt@cefsverige.se för mer information!

Undervisa Barn Effektivt

För alla, som vill nå barn med evangeliet: söndagsskollärare, barngrupps-ledare, föräldrar, för dig som är erfaren och för dig som inte har tidigare erfarenhet av söndagsskola eller liknande … Från 16 år och uppåt

Modul 1: Att lägga upp ett barnmötesprogram
Lärarens betydelse, Att skapa ordning i gruppen, Sjunga med
barn, Memorera Guds Ord, mm


Modul 2 Bibelns frälsningsbudskap och att leda barn till frälsning
Bibelns undervisning om Gud, synden, Jesus och frälsningen,
Att leda barn till frälsning, mm


Modul 3 Att förbereda och undervisa en bibellektion
Konsten att berätta, Att hitta budskapet i en bibelberättelse,
Demonstration av bibellektion, mm

Mer info https://cefsverige.se/undervisa-barn-effektivt-1/

Anmälan gör du här