CEF Sverige – Barn och Tro erbjuder följande bibelberättelser: