Bön är en grund i vårt arbete för barnen i Sverige och vi vill uppmuntra dig att vara med den första torsdagen i varje månad i vårt bönenätverk för dem.

I god tid innan varje tillfälle kommer vi lägga ut böneämnen på vår hemsida som du kan använda i bönesamlingen.

Du kan också skicka in egna böneämnen gällande barnen i ditt område/ församling eller vårt land så delar vi det med andra som är med i bön för barnen.

Bönens kraft vilar i tron att Gud hör den. Det ögonblick som jag är säker att Gud hör, känner jag mig dragen till att be och att fortsätta i bön. ~Andrew Murray

“Vidare säger jag er: Om två av er här på jorden kommer överens om att be om något, vad det än är, så ska de få det av min Far i himlen.” Matt 18:19
I arbetet bland barn har vi många gånger fått se bönesvar när vi gemensamt bett för ett barn eller en situation i en grupp. T ex har barn slutat komma till barnmöten av olika anledningar. När vi bett för dem har de kommit tillbaka igen och fått höra mer om Jesus. Vid andra tillfällen har det varit stökigt i en grupp. När vi bett för gruppen har det varit lugnt nästa gång. Du kan göra skillnad för många barn genom dina böner. Gud svarar på bön!