Child Evangelism Fellowship®  (CEF) är en Bibelcentrerad, internationell och interdenominational organisation. Vi finns i nästan alla länder i hela världen. Läs mer om CEF Europa på

www.cefeurope.com