CEF-arbetare som aktiv medlem
Vi anser att varje CEF-arbetare bör vara en aktiv medlem i en lokal församling. Som medlemmar hjälper de sin lokala församling att utveckla sin tjänst bland barn eller engagerar de sig i andra områden.

Bönestöd från församlingen
Vi tror att det är församlingen som sänder ut arbetare till missionsfältet, ber för dem och stöder dem ekonomiskt om det är möjligt. CEF Sverige ser det därför viktigt att våra arbetare har en hemförsamling som vi kan samarbeta med.

Möjlighet att tjäna
Vi tror att den lokala församlingen är ansvarig för att evangelisera de förlorade och stärka de troende och sedan även ge möjlighet för den troende att tjäna. CEF stöder församlingar i deras uppdrag genom utbildning, resurser och genom att ge möjlighet till heltid och frivillig verksamhet.