Det finns städer i Europa idag där Jesu namn nästan är okänt eftersom ingen någonsin har delat evangeliet där. Folkgruppers rörelse in i och genom hela Europa, särskilt de stora massrörelserna under de senaste åren, innebär att nationerna inte längre är ett hav eller en kontinent borta – de är utanför vår tröskel och i våra grannskap!

På grund av denna demografiska förändring lanserade CEF Europa ett initiativ kallat CityKids.

Vi kan hjälpa till

Om du vill nå barnen i din stad med evangeliet, kontakta oss så hjälper vi dig med material, ideer och praktisk hjälp.