Det finns stadsdelar i Sverige idag där namnet Jesus nästan är okänt eftersom ingen har delat evangeliet om Jesus Kristus. Förflyttningen av folkgrupper i Europa, särskilt massrörelserna de senaste åren, innebär att nationerna inte längre är ett hav eller en kontinent borta – de ligger precis utanför dörren och i våra stadsdelar!


På grund av denna demografiska förändring lanserade CEF Europa ett europeiskt initiativ för några år sedan som heter City Kids.


När den moderna missionärsrörelsen startade under början av 1800-talet bodde bara tre procent av världens befolkning i städer. På 100 år hade detta antal stigit till 14 procent. När vi gick in i det nya årtusendet visade statistik att mer än hälften av världens befolkning bodde i städer. Denna trend fortsätter – det beräknas att 80 procent av världens befolkning kommer att bo i stora stadsområden 2050. 


Hur ska vi svara på denna stora missionärsutmaning och möjlighet? Svaret är – som vi alltid borde göra – med helhjärtad lydnad.


Exempel på City Kids aktiviteter
Lego
Språk
Sport
Hantverk