Seminarier för kristna föräldrar

Seminarier för kristna föräldrar

Relationen mellan barn och föräldrar är speciell. Barn är en välsignelse som Gud gett föräldrarna. Den välsignelsen medför också ett ansvar att undervisa barnen i Guds Ord, så att de kan komma till tro på honom.

Men många kristna föräldrar frågar sig: Hur ska jag hinna med att vara en god förälder?och Vad är egentligen mitt ansvar som kristen gentemot mina barn?

VI kan erbjuda bl a följande seminarier för kristna föräldrar:

  • Hur skapar man en god andlig atmosfär i hemmet?
  • Målmedvetet föräldraskap ett föräldraskap i enlighet med Guds Ord.
  • Kristna föräldrars ansvar.
  • Att ha Gud i centrum i familjen.

Kontakta judith@cefsverige.se om ni är intresserade av seminarier för kristna föräldrar.