Undervisa Barn Effektivt 1 (UBE1)

För alla som vill nå barn med evangeliet: söndagsskollärare, barngruppsledare,
föräldrar, för dig som är erfaren och för dig som inte har tidigare erfarenhet av
söndagsskola eller liknande … Från 16 år och uppåt.


Lite ur kursinnehållet:

Del 1: Att lägga upp ett barnmötesprogram, Lärarens betydelse, Att skapa ordning i gruppen, Sjunga med barn, Memorera Guds Ord m.m.

Del 2: Bibelns frälsningsbudskap och att leda barn till frälsning, Bibelns undervisning om Gud, synden, Jesus och frälsningen, Att leda barn till frälsning m.m.

Del 3: Att förbereda och undervisa en bibellektion, Konsten att berätta, Att hitta budskapet i en bibelberättelse, Demonstration av bibellektion m.m.


Hela kursen består av 28 lektioner som hålls över tre lördagar eller en vardagskväll och en halv lördag för varje delkurs. Vi som håller kursen är utbildade instruktörer för UBE1 och har lång erfarenhet av barngrupper.

Kursen kan hållas både online och på plats beroende på vad som passar er. Under kursen finns det även möjlighet att göra praktiska övningar och få feedback från oss instruktörer.