Resurser för barn under Covid -19.

Här har vi samlat lite tips och idéer för barn under coronakrisen.

Små häften att läsa digitalt

En sida med både spel, film & pyssel
www.wondersurf.se

Bibelresan – en Bibelkurs för barn
med frågor och de kan få hjälp med svar
www.bibelresan.se

*8 Bibellektioner
*Böneskola för Barn
*Martin Luther film
*Jesusfilmen för barn m.m.
https://www.youtube.com/channel/UCmFOS3QbNEdCdqWj-rZMSUQ

www.teachkids.eu/se kan du ladda ner lärarhandledningar till många av CEF:s
bibellektioner för barn så att du kan
undervisa dina egna barn hemma.