Guds plan fungerar – Den första församlingen är en lektionsserie med sju lektioner från Apostlagärningarna för barn 7-12 år och innehåller följande berättelser:


  1. Jesus lever
  2. Hjälparen har kommit
  3. Församlingen blir förföljd
  4. Stefanus, den förste kristne martyren
  5. Saulus omvändelse
  6. Saulus nya liv
  7. Evangeliet är till för allaGuds plan fungerar: Den första församlingen är en del av vårt nya söndagsskolmaterial Upptäck Bibeln. I lärarhandledningen finns översikt och text till bibellektionerna samt förslag på programuppläg, pyssel, minnesverser, repetetionslekar och hur du kan uppmuntra barnen att fortsätta läsa Bibeln och ha en andaktsstund hemma under veckan.

Varje lektion har ett huvudbudskap och tillämpningar för barnens liv, som kommer igen i bibellektionen och andra delar av programmet. En bildserie med 6 bilder per lektion samt ett resurspaket med kopieringsunderlag till minnesvers, pyssel och annat som behövs till lektionerna ingår. Gå till www.cefsverige.nu för beställning