Välkommen till en interaktiv träning med Linda Corry, från CEF Education Europa.

Under temat  ”The importance of evangelizing Children in a secularized society” kommer vi att få inspireras till att möta barnen i dagens Sverige. Träningen är på engelska men vi erbjuder också tolkning till svenska för den som önskar det.

Träningen är kostnadsfri men vi behöver din anmälan senast den 23/4 för planering av fikat. Välkommen!

Välkommen till en interaktiv träning med Linda Corry från CEF Education Europa.

5 + 6 =