Hebreerbrevet 12:2

 

Planschen är i A3-format. Finns i Svenska Folkbibelns 2015:s översättning.

 

Pris: 20 kr