Hebreerbrevet 12:1 

 

 

Planschen är i A3-format. Finns i Svenska Folkbibeln 2015:s översättning.

 

 

Pris: 20 kr