Ja, jag tror på Bibeln

 

 

”Ja, jag tror på Bibeln” handlar om vad Jesus gjort för oss, att han är Guds Son, att han dött och uppstått och att han kommer tillbaka. Sångplanscher samt noter till sången ingår.

 

Pris: 30 kr