Josefs liv – Gud visar sin makt är en lektionsserie med fem lektioner från 1 Moseboken för barn 7-12 år och innehåller följande berättelser:

  1. Född i en löftesfamilj
  2. Josef får problem
  3. Josef är inte ensam
  4. Gud belönar Josef
  5. Tillsammans igenJosefs liv – Gud visar sin makt är en del av vårt nya södagsskolmaterial Upptäck Bibeln. I lärarhandledningen finns översikt och text till bibellektionerna samt förslag på programuppläg, pyssel, minnesverser, repetitionslekar och hur du kan uppmuntra barnen att fortsätta läsa Bibeln och ha en andaktsstund hemma under veckan.

Varje lektion har ett huvudbudskap och tillämpningar till barnens liv, som kommer igen i bibellektionen och andra delar av programmet. En bildserie med 6 bilder per lektion samt ett resurspaket med kopieringsunderlag till minnesverser, pyssel och annat som behövs till lektionerna ingår. Gå till www.cefsverige.nu för beställning