CEF Sverige – Barn och Tro erbjuder följande material till jul: