Vårt nya söndagsskolmaterial är för barn mellan 7-12 år. Planen sträcker sig över 4 år och tar upp både nya och gamla testamentet.

I lärarhandledningen finns översikt och text till bibellektionerna samt förslag på programupplägg, pyssel, minnesverser, repetitionslekar.

Det finns också förslag på hur du kan uppmuntra barnen att fortsätta läsa Bibeln och ha en andaktsstund hemma under veckan.


Varje lektion har ett huvudbudskap och tillämpningar för barnens liv, som kommer igen i bibellektionen och andra delar av programmet.

Varje lektionsserie innehåller fem lektioner. Varje lektion har en bildserie med 6 bilder per samt ett resurspaket med kopieringsunderlag
till minnesverser, pyssel och annat som behövs till lektionerna ingår.

Jesus, Guds Son, bryr sig om människor
En lektionsserie med fem lektioner kring Jesu liv för barn 7-12 år