CEF Sverige – Barn och Tro är en del av den världsomfattande organisationen Child Evangelism Fellowship (CEF), som startade 1937 och idag är världens största organi- sation för barnevangelisation. Den svenska grenen bildades 2014, men organisationen har tidigare funnits i Sverige under namnet Evangeliska barnmissionen.

Här kan du läsa mer om oss och vår organisation:

 

CEF historia Sverige         CEF historia internationellt         Vår vision         CEF medarbetare         Nyhetsbrev         Kontakt