Patriarkerna – Gud visar sin plan är en lektionsserie med fem lektioner från 1 Moseboken för barn 7-12 år och innehåller följande berättelser:

  1. Babels torm
  2. Abram tror på Gud
  3. Gud håller sina löften
  4. Gud ger en bild av den utlovade Frälsaren
  5. Gud utväljer JakobMaterialet är en del av vårt nya söndagsskolmaterial Upptäck Bibeln. I lärarhandledningen finns översikt och text till bibellektionerna samt förslag på programuppläg, pyssel, minnesverser, repititionslekar och hur du kan uppmuntra barnen att forsätta läsa Bibeln och ha en andaktsstund hemma under veckan.

Varje lektion har ett huvudbudskap och tillämpningar för barnens liv, som kommer igen i bibellektionen och andra delar av programmet. En bildserie med 6 bilder per lektion samt ett resurspaket med kopieringsunderlag till minnesverser, pyssel och annat som behövs till lektionerna ingår.

Pris 120 kr