Pressmeddelande – Når fler genom Corona

Våren och sommaren har varit annorlunda även för de som arbetar att nå
barnen med evangelium i Sverige. CEF Sverige – Barn och Tro, har nått
fler barn än tidigare genom att Coronaviruset fick dem att tänka om.

Det började med att vi gick igenom vilka resurser vi hade och vad vi
kunde göra online, säger Rebecka Åberg, litteraturansvarig inom CEF
Sverige. Vi tog möjligheten att skapa bibellektioner online, då vi då på
det sättet kunde fortsätta och även stärka ytterligare med
bibelundervisning för barnen. Rebecka fortsätter: Vi la också upp några
böcker digitalt då dessa till del svarar på barnens frågor om varför det
händer så många tråkiga i världen. Sedan uppdaterade vi våra hemsidor
för barn och fyllde på med nytt innehåll. Vi gjorde det också möjligt
att ladda ned en app med en Bibelkurs för barn.

Vad händer då i höst? Judith Reumann, utbildningsansvarig inom CEF
Sverige, berättar att de nu kommer att hålla en barnledarkurs under 3
lördagar i Göteborg. Det är en helt ny kurs i Sverige men den används
redan i stora delar av världen. Även om vi når många barn online är det
en fantastisk möjlighet att få träffa barnen och få berätta om Jesus för
dem säger Judith. Många barn är idag oroliga för vad som ska hända med
dem och deras familjer och tänk om vi som församlingar kan få möta dem i
deras oro, tänk vilken möjlighet vi har. Jag tror att det finns många
församlingar som vill starta en söndagsskola eller barngrupp men vet
inte riktigt hur. Den här kursen hoppas jag ska ge verktyg och praktisk
hjälp så att fler barn får nås med evangelium avslutar Judith med.

För mer information kontakta: Rebecka Åberg på 0732-42 00 15.

https://cefsverige.se/covid-19/
https://cefsverige.se/undervisa-barn-effektivt-1/
https://cefsverige.se/