Projekt barnklubbar

Vi har barnklubbar som vi kallar Good News Club (GNC) varje vecka. Programmet innehåller bibellektioner, pyssel, minnesvers, sånger och lekar. GNC riktar sig till
barn i 4-12 år och är speciellt anpassat till barn som annars inte går i söndagsskola
eller liknande.

GNC är en möjlighet för dig, din familj och din församling att nå ut till barn i ert närområde. Klubben kan hållas i en kyrka men också i ett privat hem eller i en
idrottshall eller på någon annan plats.

Vi planerar starta fler klubbar men behöver fler som kan understödja arbetet för
hyror, material, resor etc.

Vi har f.n. ett behov för år 2021 på mellan 3 000 kr – 5.000 kr.