Projekt medarbetare

Om du är en av de som älskar att ge till ”där det bäst behövs”, är detta ett projekt för dig!

Varje månad ges gåvor till CEF-arbetare i Sverige och även om vi uppmuntrar de nationella arbetarna att söka öka sitt eget stöd så finns det fortfarande en brist och behov av ytterligare hjälp.

Det belopp som CEF Sverige får in för  för att hjälpa dessa arbetare är ganska lågt. Det är därför mycket svårt att ta emot nya arbetare också och även svårt att växa i denna miljö.

Vi söker Gud och ber att detta blir en vändpunkt. Vi ser till Gud för den nuvarande bristen, och som sedan efter ytterligare tillväxt gör att fler arbetare kan utbildas, utrustas och stödjas för att nå många fler barn i Sverige med evangeliet.

Vi har f.n. ett behov för år 2021 på 60 000 kronor.

Detta motsvarar ca 25% av CEF Sveriges årliga budget och kommer att göra en viktig skillnad i arbetet. Vi kommer allt av detta som kommer in till medarbetare inom CEF så att arbetet kan gå framåt.

En heltidsarbetare kan nå många barn per år när de arbetar tillsammans med lokala kyrkor och volontärer i deras område. Vi fortsätter att investera i heltidsarbetare som har kallats av Gud att lämna sina arbeten och använder sin tid och kraft till att nå barn med evangeliet.