En regelbunden barnklubb, som CEF Sverige – Barn och Tro kallar för Good News Club,  är ett barnmöte som hålls under 1-1,5 h varje vecka, varannan vecka eller en gång i månaden. Pro- grammet innehåller bibellektioner, pyssel, minnesvers, sånger och lekar. Good News Club – programmet passar för barn i åldern 4-12 år och riktar sig speciellt till barn som annars inte går i söndagsskola eller liknande.

 

Good News Club är en möjlighet för dig, din familj och din församling att nå ut till barn i ert närområde. Klubben kan hållas i en kyrka men också i ett privat hem eller i en idrottshall eller på någon annan plats.

 

Några bilder från vår Good News Club i Ardala: