Vårt material

Varför välja material från CEF?

Hög kvalitet
CEF´s material har förberetts och godkänts av ett internationellt team, för att säkra ett innehåll av hög kvalité utan att kompromissa med budskapet från Guds Ord.

Centrerat kring evangeliet
Guds Ord är det centrala i allt material från CEF. Evangeliet är tydligt presenterat i varje bibellektion.

Enkelt att använda
Till varje lektion finns ett förslag hur man kan lägga upp lektionen, tillsammans med idéer som befäster det man vill förmedla genom hela programmet.

Relevant för barn idag
Det är viktigt för barn i dag att lära sig tillämpa Guds Ord i sina liv. Därför har vi exempel på vardagssituationer i lektionerna för att uppmuntra barnen att tänka på hur de kan följa Guds Ord.

Flexiblelt
Eftersom varje lektion med barn är olika, kan lektionen anpassas till de behov du har, vare sig du undervisar en liten grupp av barn i ett hem eller om du möter en större grupp med barn i kyrkan eller i ett hem.

Enkelt att förstå
I varje lektion finns aktiviteter som hjälper barnen förstå bibelsanningarna som finns i bibelberättelserna.

Evangeliet på barnens nivå
Vi förklarar evangeliet på barnets nivå och väver in det i varje del i vårt material – bibellektionen, minnesversen, sångerna, missionsberättelsen och till och med i lekarna!

Tillämpning av Guds ord
Tillämpningen av Guds ord i ett barns liv är en viktig del av varje bibellektion. Ofrälsta barn får höra om deras behov av en Frälsare och frälsta barn får andlig tillväxt.

Bibeln i centrum
Bibeln är central för CEF:s undervisningsmetoder. En utbildad CEF-lärare som använder läroplanen kommer alltid att ha Skriften öppen och i centrum vid varje undervisningstillfälle.