Vi vill hjälpa lokala kyrkor att möta barn som normalt inte kommer till kyrkan. Vi kan hjälpa till med uppstarten av barnklubbar, olika barnevenemang och läger.

Vi kan också hjälpa till med många andra uppgifter för barn och vuxna, till exempel påsk/julfester familjegudstjänster, seminarier för ledare m.m.