Allt fler invandrarbarn bor i Sverige. De har olika kulturella bakgrunder. Det är en utmaning för oss att nå dem med evangeliet. Utifrån personliga erfarenheter av att arbeta med invandrarbarn kan vi hålla seminarier och hjälpa er församling att nå dessa barn.

 

Vi kan erbjuda bl.a. följande seminarier:

 

  • Hur man kan börja ett arbete bland invandrarbarn?
  • Barnens religion och kultur och hur det påverkar vårt arbete med dem
  • Att integrera invandrarbarn i församlingslivet
  • Hur flykt och invandring till ett nytt land påverkar barnet 
  • Åtta bibliska principer för arbete med invandrarbarn