Relationen mellan barn och föräldrar är speciell. Barn är en välsignelse som Gud gett föräldrarna. Den välsignelsen medför också ett ansvar – att undervisa barnen i Guds Ord, så att de kan komma till tro på honom. Men många kristna föräldrar frågar sig: “Hur ska jag hinna med att vara en god förälder?” och “Vad är egentligen mitt ansvar som kristen gentemot mina barn?”

Vi kan erbjuda bl.a. följande seminarier för kristna föräldrar:

• Hur skapar man en god andlig atmosfär i hemmet?
• Målmedvetet föräldraskap – ett föräldraskap i enlighet med Guds Ord.
• Kristna föräldrars ansvar.
• Att ha Gud i centrum i familjen.

Seminarium: Föräldraskap på kristen grund