Söndagsskolmaterialet “Upptäck Bibeln”                                          

Upptäck Bibeln är ett material för t. ex. söndagsskolor och liknande barngrupper med regelbunden bibelundervisning.

Materialet består av lektionsserier med 5-7 lektioner vardera, samt påsk- och jullektioner. en bildserie med 6 bilder per

lektion och en lärarhandledning samt ett resurspaket med kopieringsunderlag ingår till varje lektionsserie.


Upptäck Bibeln kommer så småningom att omfatta fyra års undervisning från både Gamla och Nya testamentet.

I nuläget finns det undervisning för två år klara.

 Gå till www.cefsverige.nu för beställning