John & Kristine

John är Ordförande i CEF Sverige – Barn och Tro.

Kristine är styrelsemedlem och aktiv inom CEF.