Tomas börjar tro är en lektion som är tänkt att användas för en påskfest.

I lektionen berättas om Jesu död och uppståndelse utifrån lärjungen Tomas perspektiv. Huvudbudskapet i lektionen är att Jesus är Guds Son, Frälsaren.


I materialet ingår en bildserie med 8 bilder i A4- format samt lärarhandledning med förslag på lekar, minnesvers, repetitionslek, mm för en påskfest.


 Gå till www.cefsverige.nu för beställning