Träning

Lite ur kursinnehållet:

Del 1: Att lägga upp ett barnmötesprogram, Lärarens betydelse, Att skapa ordning i gruppen, Sjunga med barn, Memorera Guds Ord m.m.

Del 2: Bibelns frälsningsbudskap och att leda barn till frälsning, Bibelns undervisning om Gud, synden, Jesus och frälsningen, Att leda barn till frälsning m.m.

Del 3: Att förbereda och undervisa en bibellektion, Konsten att berätta, Att hitta budskapet i en bibelberättelse, Demonstration av bibellektion m.m.

Hela kursen består av 28 lektioner som hålls över tre lördagar eller en vardagskväll och en halv lördag för varje delkurs. Vi som håller kursen är utbildade instruktörer för UBE1 och har lång erfarenhet av barngrupper.

Kursen kan hållas både online och på plats beroende på vad som passar er. Under kursen finns det även möjlighet att göra praktiska övningar och få feedback från oss instruktörer.

CEF har en mängd seminarier som vi håller för församlingar och barngruppsledare. Teach others also är en grundträning för barnledare inom evangelisation, lärjungaskap, delar ur ett barnprogram, undervisning i en bibellektion och barnstudier. Detta ger församlingarna en frihet att välja när de vill utrusta sina barnledare.

Vi ger tips, inspiration och idéer om hur ni kan undervisa barnen utifrån Guds Ord på ett tydligt och kreativt sätt. De går att hålla på plats eller online. Nedan ser du ett urval av seminarier vi håller.

  • Om barnet
  • Att undervisa i Guds Ord
  • Barnmötesprogrammet
  • Lärjungskap

5m6,7 är en ny utbildningsserie som är utformad på ett flexibelt och målmedvetet sätt för att möta behoven hos söndagsskolelärare, föräldrar och barnarbetare idag! Det ger tillgång till kvalitetsutbildning fullspäckad med gedigen biblisk undervisning, praktiska idéer och varierande aktiviteter alltifrån självstudier i hemmet, små studiegrupper i kyrkan eller med en CEF-arbetare i en mindre studiemiljö.

CityKids-seminarier skräddarsys efter de specifika behov som er församling har..Det är en resurs som syftar till att hjälpa den lokala församlingen genom träning och idéer som utrustar Guds folk att ge förmedela Guds Ord till en ung generation i våra städer

CEF:s barnledarkurs (CMLC) är en unik 12-veckorskurs som utrustar dig till att förmedla de goda nyheterna till barn och hjälpa dem att växa i sin tro. De som undervisar på kursen har utbildning och lång erfarenhet av arbete med barn. Här kan du hitta mer information om kursen: https://cefeuropetraining.org/cmlc/

I seminariet går vi igenom hur vi kan hjälpa förskolebarn (4-6 år) att förstå Bibelns berättelser
och deras betydelse och vad det är som vi behöver särskilt behöver tänka på.

Vi tar bland annat upp följande ämnen:
* Barnets utveckling: Vad förstår barnen i vilken ålder?
* Hur kan förskolebarn upptäcka Bibeln och dess berättelser med alla sinnen?
* Hur kan vi möta deras behov under programmet?

Att barn kan tro på Jesus och följa honom är vi övertygade om. Men hur kan vi hjälpa barnet
att lära känna Jesus mer och mer? Vad gör vi konkret, om ett barn vill ta steget att följa Jesus?

Dessa frågor vill vi samtala om i seminariet och tar upp bl. a. följande ämnen:
* Hur kan vi leda ett barn till Kristus?
* Hur kan vi hjälpa barn att växa i sin tro?
* Andlig tillväxt: Vad förstår barnen i olika åldrar och hur lever de ut sin tro?

Barn är en gåva från Herren, som han har gett till er som föräldrar. Men hur har egentligen
Gud tänkt sig föräldraskap och vad innebär det? Med hjälp av Bibeln vill vi tillsammans
med er få fram svaret på det. I andra delen ger vi praktiska tips på hur ni kan sätta det i verket.

* Guds kallelse för föräldrar
* Kristna föräldrars ansvar
* Hur skapar man en god andlig atmosfär hemma?