För alla, som vill nå barn med evangeliet: söndagsskollärare,
barngruppsledare, föräldrar, för dig som är erfaren och för
dig som inte har tidigare erfarenhet av söndagsskola eller
liknande …
Från 16 år och uppåt

Del 1: Att lägga upp ett barnmötesprogram
Lärarens betydelse, Att skapa ordning i gruppen, Sjunga med
barn, Memorera Guds Ord, mm


Del 2 Bibelns frälsningsbudskap och att leda barn till frälsning
Bibelns undervisning om Gud, synden, Jesus och frälsningen,
Att leda barn till frälsning, mm


Del 3 Att förbereda och undervisa en bibellektion
Konsten att berätta, Att hitta budskapet i en bibelberättelse,
Demonstration av bibellektion, mm