Upptäck Bibeln år 2

Nu kan ni beställa materialet för höst-& vårterminen!
Klicka här

Upptäck Bibeln är ett material för t. ex. söndagsskolor och liknande barngrupper med regelbunden Bibelundervisning
Materialet består av lektionsserier med 5-7 lektioner vardera, samt påsk- och jullektioner Det finns en bildserie med 6 bilder per lektion och lärarhandledning samt ett resurspaket med kopieringsunderlag ingår till varje lektionsserie.