Bön är en viktig grund för vårt arbete. Vi kan inte göra något i oss själva. Bibeln säger: ”Bekymra er inte för något, utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse” (Fil 4:13).

 

Vi är tacksamma för ditt bönestöd! Du kan hitta aktuella böneämnen i vårt nyhetsbrev.