Vad vi gör

Utrusta, Träna, Stödja
BarnverksamhetWebbutik

Barnverksamhet

CEF Sverige erbjuder olika klubbar och aktiviteter för barn under året. Vi tror att varje barn kan förstå Bibeln, om den förklaras på ett bra sätt. Vi tror att varje barn kan förstå evangeliet och få en personlig relation med Jesus och sedan växa i sin tro.

Därför är varje klubb och aktivitet vi ordnar fokuserad på en Bibel-berättelse eller ett tema från Bibeln och lektionen har ett huvudbudskap kopplat till bibelberättelsen. Detta huvudbudskap förklaras och fördjupas och tillämpas på barnens liv så att de kan förstå det och omsätta det i praktiken i sina liv.

Våra olika aktiviteter riktar sig speciellt till barn som annars inte går i kyrkan. Det ger dig och din församling möjlighet att nå ut till barn i ert närområde. De kan hållas i en kyrka, idrottshall, i hemmet, i en trädgård m.m.

Material

CEF´s material har hög kvalitet och är centrerat kring evangeliet. Det är enkelt och flexibelt att använda. Det är relevant för barn idag och hjälper barnen att förstå bibelsanningar.

Träning

CEF har en mängd seminarier som vi håller för församlingar och barngruppsledare. Vi ger tips, inspiration och idéer om hu ni kan undervisa barnen utifrån Guds Ord på ett tydligt och kreativt sätt. Seminarierna går att hålla på plats eller online.

Kontakta oss via E-mail

kontakt@cefsverige.se

01.

Vårt mål är att förbereda och träna kristna så att de kan nå barnen som ännu inte fått höra evangeliet.

02.

Vi erbjuder praktisk träning för de som har en längtan att göra skillnad för den framtida generationen.

03.

Vi vill också hjälpa de som är kallade till heltidstjänst att växa andligt och att använda sina gåvor.

Församlingsbesök

CEF Sverige vill gärna berätta i din församling hur vi kan nå ut till barnen med evangeliet. Våra besök är alltid kostnadsfria.

Vi kan exempelvis berätta i ett möte om behovet av att nå barnen, vi kan predika i gudstjänsten, leda en ungdomssamling eller medverka i andra möten.