Teachkids

Teachkids är en hemsida där du kan ladda ner gratis bibellektioner från CEF på många olika europeiska språk.

Där finns även många lektioner på svenska.

Till en del av lektionerna finns även bilder att ladda ner gratis.

Gå till sidan www.teachkids.eu