GE EN GÅVA.
CEF Sverige – Barn och Tro är en mission som bygger på att Gud förser genom gåvor från hans folk. LÄS MER

HJÄLP TILL SOM VOLONTÄR
Det finns möjlighet att t ex hjälpa till med en sommarklubb eller i en Good News Club under en skoltermin. LÄS MER

Bön för barnen i vårt land

STÖD OSS I BÖN
Bön är en viktig grund för vårt arbete. Anmäl dig till vårat bönebrev. Tack för ditt stöd i bön S MER