Bli volontär

Vi inte göra jobbet ensamma. Det är underbart att vi kan arbeta tillsammans med lokala kyrkor för att predika evangeliet för barn och på så sätt vara med och uppfylla det stora uppdraget. Barn som deltar i våra klubbar uppmuntras att gå i söndagsskola i en lokal församling som är grundad på Guds ord.

Vi vill gärna att fler kommer med i arbetet med att nå barnen i Sverige. Vill du vara med?

För att vara volontär behöver du ha en rekommendation från din lokala församling, skriva under den trosförklaring som CEF har samt godkänna och skriva under vår barnpolicy. Som volontärer kan du hjälpa den lokala CEF-arbetaren i ditt område och i vissa fall på det nationella kontoret. 

Alla förfrågningar skickas till CEF genom den lokala arbetaren i volontärens hemområde. För mer information vänligen kontakta oss  här .

Vi är oerhört tacksamma för varje kristen som går in ​​i arbetet att nå barnen i Sverige!