Nyöversatt missionsberättelse om Corrie Ten Booms liv.

Corrie ten Boom (1892-1983) var en holländsk urmakare som växte upp i en
kärleksfull kristen familj och redan som barn lärde sig många läxor
i Guds skola. Under Andra världskriget gömde hon och hennes familj judar
och hon hamnade på grund av detta i koncentrationsläger. Efter kriget
fick hon tillfälle att förlåta en av vakterna i lägret och hon reste
runt i hela världen och berättade om sina erfarenheter och att Jesus
vill vara med oss även i de mörkaste stunder. 

Nu kan du berätta om hennes spännande liv för barnen i din grupp och
uppmuntra dem att lyssna till Gud, lita på honom och tjäna honom med
sina liv. Materialet består av lärarhandledning med lektionstext till
fem lektioner anpassade för barn med tillhörande frågor, samt en
bildserie med 6 bilder per lektion.