CEF Sverige – Barn och tro är en del av den världsomfattande organisationen Child Evangelism Fellowship (CEF). CEF startades i USA år 1937 och är idag världens största organisation för barnevangelisation. Den svenska grenen bildades 2014, men organisationen har tidigare funnits i Sverige under namnet Evangeliska barnmissionen.

Läs mer gärna mer om vilka vi är – vår vision vår historiaTeam