Sommarklubbar

En sommarklubb är ett barnmöte som håller på i 1,5 -2 h varje dag under 3-5 dagar i rad under en sommarvecka. Programmet innehåller bibellektioner kring ett visst tema, samt pyssel, minnesvers, sånger och lekar med anknytning till detta. Sommarklubbar är för barn mellan 4-12 år och riktar sig framför allt till barn som inte går till kyrkan annars.

Sommarklubbar är en möjlighet för dig och/eller din församling att nå ut till barn i ert närområde. Klubbarna kan hållas i en kyrka, i en trädgård hemma hos någon, i en idrottshall eller på andra platser.