CEF:s historia i Sverige

Redan i november 1946 kom Bernard och Harriet Swanson som CEF:s första Europamissionärer till Sverige. De var svenskättlingar från USA. I Sverige fick organisationen namnet Evangeliska Barnmissionen. Bernhard och Harriet satsade mycket på att översätta litteratur för söndagsskolor och barnarbete och lanserade bl.a. flanellografen med dess ”flanobilder”. Detta visade sig vara en stor hjälp för barnledare och vann snabbt genklang i hela Sverige.

Ett av de barn som Swansons mötte var 10-årige Lars Dunberg, som Bernard Swanson träffade i en kyrka i Stockholm. Med hjälp av den lilla ”Boken utan ord” förklarade Bernard evangeliet för Lars, som den dagen tog emot Jesus i sitt liv. Lars Dunberg blev senare ledare för Living Bibles International i Wheaton, Illinois.

Efter 25 års arbete åkte Bernard och Harriet tillbaka till USA och arbetet avtog i samband med det. I början av 1980 kom Anders och Charlotte Jönsson för att på nytt starta arbetet. De fortsatte att sprida traktater till barn och undervisningsmaterial till barngruppsledare. Då det var svårt att nå till församlingar och så avslutade de sitt arbete i slutet av 1990-talet.

Efter det så förde CEF en tynande tillvaro i Sverige, tills Neil Harkness från NordIrland kom till Sverige 2011 för att på nytt starta upp arbetet. Neil skapade många kontakter och tillsammans med Roy och Ruth Harisson kunde han vara med och på nytt registrera CEF i Sverige år 2014 och då med namnet CEF Sverige – Barn och tro.

CEF:s historia internationellt

CEF (Child Evangelism Fellowship) grundades 1937 av amerikanen Jesse Irvin Overholtzer (1877 – 1955). Han kom till personlig tro på Kristus i 20 – årsåldern och blev predikant. Som sådan läste han vad andra predikanter skrivit, bl. a. den kände C H Spurgeon. Denne skrev att en 5-åring kan ta emot Jesus i sitt liv och bli född på nytt, om han eller hon bara får undervisning. Detta kunde Overholtzer inte tro på. Han bestämde sig för att göra ett försök och förklara evangeliet för några 9-10 åringar och se vad som hände. Något senare kom mamman till ett par av dessa barn och förklarade att hon ville ta emot Jesus i sitt liv. Hon hade sett att något hade hänt med hennes barn och nu ville hon också få del av det samma. Overholtzer förstod då vilken skillnad evangeliet kan göra i barns liv om de får höra det och han bestämde sig för att satsa resten av sitt liv på att ge evangeliet till barn. Trots många svårigheter levde Overholtzer i tro och startade barnmöten i hem och i kyrkor, utbildade barnledare och tryckte litteratur. Han hade en vision om ”en armé av barnevangelister över hela jorden”. Fast han redan var 60 år och inte hade någon erfarenhet av administration så spred sig den nya rörelsen snabbt och idag finns CEF i över 190 länder.