Vår vision är:

    1. att nå barn med evangeliet, så att de kan ta emot Jesus som sin Herre och Frälsare

    1. att hjälpa dem att växa i sin tro

    1. att uppmuntra dem att gå till en lokal församling