Vår vision är:

  1. att nå barn med evangeliet, så att de kan ta emot Jesus som sin Herre och Frälsare
  2. att hjälpa dem att växa i sin tro
  3. att uppmuntra dem att gå till en lokal församling

Varje Barn:
Gud har gett sitt folk ett uppdrag – att nå hela skapelsen med de Goda Nyheterna om Jesus Kristus. Inom CEF Sverige vill vi särskilt nå barnen med evangelium.
Varje Land:
Child Evangelism Fellowship® (CEF) är en Bibelcentrerad,internationell och icke samfundsansluten organisation. Vi finns i de flesta länder i världen.  

“Gå ut i hela världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen” Mark 16:15
Varje Dag:
“Vi längtar efter att se barn i Sverige läsa Bibeln varje dag. Allt eftersom de växer i sin relation till Herren, genom att studera Guds Ord, formas en karaktär som ger en frukt till Guds ära.”