”Jag vågar” är en missionsberättelse i fem delar om irländska missionären Amy Carmichael (1867-1951) som startade barnhem i Indien. Berättelserna om henne visar barnen hur det kan vara att vara missionär och uppmuntrar dem att lita på Gud och tjäna honom.

Läs mer och beställ serien på www.cefsverige.nu